Print this page

cTerminliste  
Sist oppdatert 12. april 2019. Mer informasjon og fler aktiviteter kommer fortløpende.
HK = Hovedkorps
JK = Juniorkorps
AK = Aspirantkorps
DT = Drilltropp, hovedtropp
JD = Juniordrill
AD = Aspirantdrill

Dato:  Aktivitet:  Sted:  Tid:  Gjelder: 
Uke 16   Påskeferie        
23. april   Styremøte   Lena     Styret  
25. april   Marsjøvelse   Slemmestad Ungdomsskole   17.30-20.00   Alle  
27. april   Marsjseminar   Slemmestadhallen   Halltid 9.30-14.30   Alle  
1. mai   Marsjering sammen med
Slemmestad Ungdomskorps  
Slemmestad sentrum   11.45   JD, DT  
2. mai   Marsjøvelse   Torvbråten skole   17.30-20.00   Alle  
9. mai   Marsjøvelse   Frydenlund skole   17.30-20.00   Alle  
10. - 12. mai   Drilliaden   Gjerpenhallen, Skien     DT, JD  
16. mai   Marsjøvelse   Nærsnes skole   17.30-20.00   Alle  
17. mai   Trad. spilling   Slemmestad     Alle  
23. mai   Rekruteringsdag   Slemmestad Ungdomsskole     Alle  
26. mai   Parade i Turnstevne   Spikkestad     Alle + FSK  
14. - 16. juni   Tur   Mandal Skolekorpsfestival     Alle  
3. november   Høstkonsert       Alle  
16. - 20. oktober   Loppemarked   Sekkefabrikken     Alle  
15. desember   Julekonsert   Slemmestad kirke     HK, JK, AK  
2020          
Juni 2020   Tur   ???     Alle  
14. - 18. oktober   Loppemarked   Sekkefabrikken     Alle