Print this page

c
c

Se i menyen til venstre. Her finner du blandt annet :

  • Informasjon til medlemmene
  • Månedsinfo
  • Medlemslister
  • Møtereferater
  • Styre og stell sider
  • Loppemarkedresultater

 

Medlemsregistrering
Alle medlemmer og foreldre/foresatte må registrere seg som medlem på hjemmesiden for å få tilgang til medlemssidene.

Dette gjør du ved å trykke på "Bli medlem" på forsiden, venstre side. Registrer deg med egen kode.
Medlemsregistrering kommer også automatisk opp når du prøver å komme deg inn på lukkede sider.
Dersom du nettopp har registrert deg må du vente til adminstrator har godkjent deg før du får tilgang.