Om oss

Litt info om SSK


Har du lyst til å begynne i korpset?
 • Stiftet 27. januar 1957
 • Korpset er et foreldredrevet korps. I februar hvert år avholdes årsmøte.
 • Vi rekrutterer fra 2. klasse og oppover fra skolene Slemmestad, Torvbråten, Sydskogen og Nærsnes
 • Vi rekrutterer medlemmer med å gjennomføre SFO-korps på skolene.
 • Korpset har egen facebookside hvor informasjon og glimt fra øvelser og aktiviteter legges ut: facebook/slemmestad skolekorps
 • Det utsendes egen månedsmail til foresatte og medlemmer med informasjon og påminnelser den 1. i hver måned. 

Korpset består av:

 • Aspirantkorps
  Barna starter i aspirantkorpset der man får en fin innføring på sitt instrument, og man lærer å spille sammen med andre.
 • Juniorkorps
  Etter ett år går barna videre til juniorkorpset der man spiller i to år.
 • Hovedkorps
 • Drilltropp (aspirant-, junior-, hovedtropp)

Tidsbruk:

For spillende medlemmer:
 • Hovedkorpset øver sammen med Arnestad Skolekorps på Vollen skole onsdager kl. 17.45-20.00.
 • Rekrutt- aspirant- og juniorkorps øver på Slemmestad Ungdomsskole på onsdager i tidsrommet 17.00-20.00.
 • Alle musikanter meldes inn i kulturskolen hvor de får individuell instruksjon på Slemmestad Innbyggertorg. Varierende ukedag for de forskjellige instrumentgruppene.
 • Egen øvelse på intrumentet.
For drill:
 • Trening på onsdager i flerbrukshallen på Torvbråten skole.
 • Trening på torsdager i gymsalen på Slemmestad barneskole.
 • Egentrening på teknikk.

Korpset følger kommunens skolerute både når det gjelder oppstart og ferier.

Faste arrangementer med obligatorisk oppmøte:

 • Vår-, høst- og julekonsert
 • Helgeseminarer:
  Spillseminar ved oppstart vår og høst,
  marsjseminar mars/april
 • For hovedkorpset: Eventuell konkurranse før påske.
 • Marsjeringer:
  17. mai

Turer:

 • Sommer- eller høsttur, evt. sommerstevne
 • Stevner

Foreldreinnsats/dugnader:

 • Verv: styrearbeid, korpsvakter (to vakter pr. øvelse), tillitsverv/komiteer
 • Konserter: opp- og nedrigging, kafe (alle får utdelt en oppgave. Vi er der jo like vel!)
 • Inntektsbringende arbeid:
  • Loppemarked (høsten)
  • Salg av amaryllis (oktober/november årlig)
  • Flaskeinnsamling (3-4 ganger i året)
 • Ad hoc inntektsarbeid: kakelotteri eller annet dugnadsarbeid kan forekomme i forhold til spesielle formål (som utenlandstur e.l.), men forekommer sjeldent.

Hva koster det å være medlem?


 • Kontingent kr. 800,- pr. semester for korps.
 • Drilltropp kr. 1200,- pr. semester.
 • Avgift til kulturskolen for instruksjon (Pris kommer)
Medlemmene får instruksjon fra Asker kulturskole, og faktura for dette kommer i tillegg direkte til medlemmene fra kulturskolen.

Hva går kontingenten til?

 • Samspill: Samspill for hovedkorps onsdager fra 17.45-20.00 med dirigenter med musikkfaglig utdannelse.
 • Samspill for aspiranter og juniorer: Onsdager mellom kl. 17.00-20.00, oppdelt i forskjellige grupper.
 • Drilltrening: Onsdager/torsdager
 • Det du trenger av utstyr: Instrument, noter, notestativ, fliser/munnstykker, bæreseler, uniform med hatt, drillstav, drilluniform med hatt og støvletter.
 • Medlemskap i Norges Musikkorps Forbund (NMF)
      Egen ryggsekk, skrivesaker og drikkeflaske fra NMF første medlemsår

Hvilke utgifter kommer i tillegg til kontingenten?

 • For musikanter: Hvit uniformskjorte, svarte sko.
 • For drillere: treningstøy, ev. spesielle show-effekter.
 • Egenandel i forbindelse med deltakelse på frivillige aktiviteter som: stevner, turer, NMF-arrangementer (samspill, workshoper, sommerskole osv.).

Kontakt SSK Styret:

Trykk her så finner du kontaktpersoner i styret.
Søk
Driftes av Styreportalen AS