Starten

Starten

Den første spiren til Slemmestad Skolekorps ble sådd i 1956, etter at en korpsstiftelse var blitt diskutert både vel og lenge. Plutselig var det en realitet. Det var brødrene Kristensen og brødrene Gjelsnes som var aktører. De spilte "Vektersang" av Grieg og en julesang på Slemmestad skoles juletrefest. Det var en suksess.

27. januar 1957 ble Slemmestad Skolekorps stiftet. Den gang var de 7 ivrige gutter og en dirigent:
Ragnar Gjelsnes(dirigent), Roy Kristensen, Roy Nordli, Roar Gjelsnes, Kjell Karlsen, Erik Moe, Kai Kristensen og Arve Gjelsnes.


Disse brødreparene ble senere forsterket med Kjell Karlsen, Arild Pettersen og Thor Andersen. Det manglet sannelig ikke på spilleoppdrag hele vinteren, våren og sommeren 1957.

Da var skolekorpset en realitet, aspirantene strømmet til, og det hele var i gang. Antallet korpsmedlemmer var ved starten i 1957 45 stk.

Styret

Korpsets aller første ledelse besto av:
Asbjørn Lillelien, formann
Ragnar Gjeldsnes, faren til Roar og Arve, ble korpsets første dirigent og svingte pinnen helt frem til 1971.
Resten av styret bestod av;
Reidar Berger
Thorleif Kristensen
Tor Andersen
Sverre Bauer

Kontingenten i 1957 var kr. 1,- pr. øvelseskveld, dvs. kr 4,- pr. måned.
Årsregnskapet viste tilsammen kr. 4989,83 samme år. Andre inntekter det året var bl.a. et show på Folkets Hus som innbrakte kr. 772,50

  
Den første opptreden i uniform var 17. mai 1958, og spør om barna var stolte.
Ole Martin med baryton. Sittende med trompet i hånda er Ole Kjølen. Havt ansikt er Roy Ellingsen. Bak Ole sitter Per Fredriksen. Stående med solbriller er Roy Nordli. Ved skuldra til Sten Anker sees John Eidsbråthen.

De første stevnene

I 1958 dro SSK for første gang på korpsstevne i Dalen. Den gangen lå alle i telt.

I 1959 dro de helt til Tofte på stevne. Det var ikke så greit å ordne transport på landeveien, så de haika med Cement 5 – slepebåten til kalksteinlekterne på cementfabrikken.

I 1961 deltok de på sitt første landsdelsstevne på Lillehammer. Da var de innkvartert på Jørstadmoen militærleir.

I 1960 kom jentene med i korpset

I skolekorpsets historie er det enkelte hendelser som gjør mer inntrykk enn andre. På årsmøtet 30. september 1960 ble det for første gang lagt ned forslag om at jenter skulle få begynne i korpset. Det var delte meninger om dette, og det blir fortalt at det var tildels voldsomme diskusjoner forut for avgjørelsen. I startfasen, da korpsets navn ble bestemt, ble det foreslått at korpset skulle kalles "guttemusikk". Men flertallet var forutseende nok og mente at korpset måtte bære et navn som siden åpnet både for gutter og jenter. 40 nye meldte seg til notekurset høsten 1960, og flertallet av disse var visstnok jenter. Selv om guttene, i de første årene, dominerte antallet i hovedkorpset, ble jentene raskt viktige støttespillere.

Den første jenta som ble medlem av Slemmestad Skolekorps var Anne Adde.
Nå bærer hun etternavnet Tveit, men er kanskje best kjent som Anne Catering.
Anne spilte trommer, og siden har jentene vært med.
Søk
Driftes av Styreportalen AS