SUK redder SSK

SUK redder SSK

Vi har nå kommet til siste halvdel av 90-tallet.
Korpsinteressen på Slemmestad forsvant, på tross av all innsats og suksess gjennom 40 begivenhetsrike år.....
Korpsinteressen bare forsvant.
To trombonister og tre aspiranter var alt som var igjen.
Det var krise, og man snakket om nedleggelse !!!
Alt det korpset hadde å by på var ikke no’ kult lenger.
Det var ikke mange som trodde på en fremtid for korpset.
Da gikk Monica Davidsen og Bente Lyster Hoff til Slemmestad Ungdomskorps og sa: "Nå må dere hjelpe oss! Dette klarer vi ikke lenger!"

Og så skjedde det - heldigvis - mange positive ting på en gang:

Slemmestad Ungdomskorps har alltid vært en viktig støttespiller for Slemmestad Skolekorps. Og nå var de igjen villige til å gjøre en ekstra innsats i håp om
å redde skolekorpset.

De stilte opp med gratis instruksjon i flere år.
Skolekorpset fikk låne en del instrumenter av ungdomskorpset.
Senere fikk SSK låne instrumenter fra Nærsnes skolekorps, som da var nedlagt.

Videre dro Slemmestad Ungdomskorps på ververunde og besøkte de aktuelle barneskolene i bygda vår. Der spilte de og fortalte om korpstilbudet med det for øyet å vekke korpsinteressen og inspirere fremtidige korpsmusikre til å melde seg inn i Slemmestad Skolekorps. Og innsatsen virket.

I forbindelse med den store redningsaksjonen, vil vi spesielt nevne tre personer :
Ungdomskorpsets egen Leif Smaaland, en kraftig motor i redningsmaskineriet, tok på seg vervet som skolekorpsets nye formann. Dette til tross for at han ikke hadde egne barn involvert. Leif Smaaland har alltid vært veldig opptatt av Slemmestad Skolekorps ve og vel!

Dernest må nevnes Helle Nilsen og Scott Rogers. De hadde nettopp flyttet til Bødalen og sa seg begge villige til å delta i det store arbeidet med å gjenreise Slemmestad Skolekorps.
Helle – klarinettist i Stabsmusikken – overtok som dirgent.
Scott – trombonist, produsent i Rikskonsertene, komponist og arrangør – skrev skreddersydde komposisjoner og arrangementer til korpset – og ga viktige bidrag til musikkopplæringen.

Sakte men sikkert begynte korpset å vokse frem igjen.
Søk
Driftes av Styreportalen AS